Publication
 

Dynamics of Two Multi-Stemmed Understory Shrubs in Two Temperate Forests

Authors: 
Bai, Xuejiao Brenes-Arguedas, Tania Ye, Ji Wang, Xugao Lin, Fei Yuan, Zuoqiang Shi, Shuai Xing, Dingliang Hao, Zhanqing
Journal: 
PLoS ONE
Year: 
2014
Volume: 
9
Pages: 
e98200
DOI: 
10.1371%2Fjournal.pone.0098200
Site: 
Changbaishan